Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@karboplant.pl

      tel. 76 871 74 08   

    +48 725 286 874

Ul. Starojaworska 96a

59-400 Jawor

Odwiedź nas

Rolnictwo ekologiczne

Łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, metodę produkcji preferującą użycie substancji naturalnych i naturalnych procesów nawożenia gleby.

biuro@karboplant.pl

76 871 74 08

+48 725 286 874

KARBOPLANT

Zakres stosowania:

KARBOPLANT może być stosowany w uprawach polowych wszystkich roślin rolniczych w celu wzbogacenia gleby w węgiel organiczny, poprawy jej struktury, aktywności biologicznej, właściwości retencyjnych i buforowych. Jest szczególnie zalecany do stosowania na glebach lekkich ubogich w próchnicę, na glebach zlewnych o zaburzonej strukturze oraz do rekultywacji gleb rolniczych zdegradowanych. KARBOPLANT przeznaczony jest do  przygotowania stanowisk pod uprawy polowe jak również pod uprawy roślin ozdobnych i pod trawniki.
 
*W 1 tonie środka wnosi się do gleby co najmniej 350 kg substancji organicznej.
Środki ostrożności
 
Przy pracy ze środkiem poprawiającym właściwości gleby KARBOPLANT należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. W razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała należy przemyć obficie czystą wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. W razie zanieczyszczenia oczu przemywać delikatnie czystą wodą i w razie
potrzeby zwrócić się do lekarza.
 
 
 
 
OPRACOWANO PRZEZ:
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
 
 
Przechowywanie:
 
Środek poprawiający właściwości gleby KARBOPLANT należy przechowywać w pryzmach na utwardzonym i wyrównanym podłożu. Pryzmy powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości (co najmniej 20 m) od cieków wodnych. Środek poprawiający właściwości gleby KARBOPLANT należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed dostępem zwierząt oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środków żywienia zwierząt, stosowanych w gospodarstwie.
Sposób i terminy stosowania oraz wielkość dawek:
 
W uprawach polowych stosować 10 t/ha/rok lub 20 t/ha/2 lata.
W przypadku gleb silnie zdegradowanych (o bardzo niskiej zawartości substancji organicznej i zaburzonej strukturze) stosować w dawce 15t/ha/rok lub 30t/ha/2 lata.
Planowaną dawkę należy równomiernie rozprowadzić na polu za pomocą rozrzutnika do obornika i wymieszać z glebą przy pomocy brony talerzowej lub pługa.
KARBOPLANT może być stosowany pod uprawki pożniwne lub przedsiewne jesienią lub wiosną.
Rośliny ozdobne (klomby, zieleńce, kwietniki, rabaty)
Środek poprawiający właściwości gleby KARBOPLANT dla gleb pod rozsady roślin rabatowych należy stosować wczesną wiosną w dawce do 20 kg na 10m2. Środek poprawiający właściwości gleby należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby i następnie wymieszać z warstwą gleby na głębokości ok. 15 cm. Przed sadzeniem rozsady roślin rabatowych należy wyrównać powierzchnię.
Trawniki
 Środek poprawiający właściwości gleby KARBOPLANT należy rozrzucić na glebę przeznaczoną do założenia trawnika i wymieszać glebogryzarką lub innym narzędziem. Następnie należy wyrównać teren i siać trawy. Środek poprawiający właściwości gleby KARBOPLANT pod zakładanie trawników najlepiej stosować wiosną lub późnym latem w dawce do 30 kg na 10m2.